XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kościelisko

Data nagrania: 2022-08-04
Rozmiar pliku: 102.31 MB
Ilość wyświetleń: 501
Jakość nagrania: SD / HD

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu XXXVI Sesji Rady Gminy Kościelisko
3. Przyjęcie protokołu XXXVII Sesji Rady Gminy Kościelisko
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kościelisko na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kościelisko.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy.
6. Zakończenie obrad.

Lista obecności

Zobacz więcej

Sesja Rady Gminy Kościelisko nr XLVII
Data nagrania: 2023-05-15     184

Sesja Rady Gminy Kościelisko nr XLVI
Data nagrania: 2023-03-29     235

Sesja Rady Gminy Kościelisko nr 45
Data nagrania: 2023-01-26     416

XLIV Sesja Rady Gminy Kościelisko
Data nagrania: 2022-12-22     250

XLIII Sesja Rady Gminy Kościelisko
Data nagrania: 2022-12-12     191

XLII Sesja Rady Gminy Kościelisko
Data nagrania: 2022-11-28     420

XLI Sesja Rady Gminy Kościelisko
Data nagrania: 2022-10-27     531

Sesja Rady Gminy Kościelisko nr 40
Data nagrania: 2022-09-29     382

Sesja Rady Gminy Kościelisko nr XXXIX
Data nagrania: 2022-08-31     555

  7