LII Sesja Rady Gminy Dąbrówno - 26 października 2022 r.

Data nagrania: 2022-10-26
Jakość nagrania: SD / HD
Rozmiar pliku: 24.00 MB
Ilość wyświetleń: 560

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
3.1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022 – 2035,
Głosowania:
- Głosowanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022 – 2035,
- Głosowanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówno na lata 2022 – 2035,
3.2. zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 rok,
Głosowania:
- Głosowanie zmian w budżecie gminy Dąbrówno na 2022 rok.
3.3. zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
Głosowania:
- Głosowanie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
3.4. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
Głosowania:
- Głosowanie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
3.5. uchylenia uchwały Nr XXXVI/312/2010 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zaliczenia ul. Dworcowej w Dąbrównie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
Głosowania:
- Głosowanie uchylenia uchwały Nr XXXVI/312/2010 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie zaliczenia ul. Dworcowej w Dąbrównie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
3.6. sprostowania omyłki w uchwale Nr XIV/112/04 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawę zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno,
Głosowania:
- Głosowanie sprostowania omyłki w uchwale Nr XIV/112/04 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawę zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowości Dąbrówno,
3.7. zwrotu nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
Głosowania:
- Głosowanie zwrotu nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
3.8. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Elgnowo, gm. Dąbrówno w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy,
Głosowania:
- Głosowanie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Elgnowo, gm. Dąbrówno w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy,
3.9. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat, której przedmiotem jest nieruchomość położona w miejscowości Lewad Wielki , gmina Dąbrówno,
Głosowania:
- Głosowanie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat, której przedmiotem jest nieruchomość położona w miejscowości Lewad Wielki , gmina Dąbrówno,
3.10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość z dotychczasowym najemcą oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawracia tej umowy.
Głosowania:
- Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość z dotychczasowym najemncą oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawracia tej umowy.
3.11. rozpatrzenia petycji z dnia 01 sierpnia 2022 r. dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,
Głosowania:
- Głosowanie rozpatrzenia petycji z dnia 01 sierpnia 2022 r. dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy,
3.12. rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dąbrówno,
Głosowania:
- Głosowanie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dąbrówno,
3.13. rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dąbrówno.
Głosowania:
- Głosowanie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dąbrówno.
4. Informacja Wójta Gminy Dąbrówno o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał.
5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok.
6. Przyjęcie Protokołów z L, LI Sesji Rady Gminy Dąbrówno.
Głosowania:
- Głosowanie Przyjęcie Protokołów z L Sesji Rady Gminy Dąbrówno.
- Głosowanie Przyjęcie Protokołów z LI Sesji Rady Gminy Dąbrówno.
7. Interpelacje i zapytania Radnych Gminy.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie Sesji.

Lista obecności

Zobacz więcej

LXX Sesja Rady Gminy Dąbrówno, 29 stycznia 2024 roku
Data nagrania: 2024-01-29     819

LXIX Sesja Rady Gminy Dąbrówno, 15 grudnia 2023 r.
Data nagrania: 2023-12-15     330

LXVI Sesja Rady Gminy Dąbrówno - 11 września 2023 r.
Data nagrania: 2023-09-11     119

LXIV Sesja Rady Gminy Dąbrówno - 5 lipca 2023 r.
Data nagrania: 2023-07-05     392

LXIII Sesja Rady Gminy Dąbrówno - 27 czerwca 2023 r.
Data nagrania: 2023-06-27     21

LXII Sesja Rady Gminy Dąbrówno - 30 maja 2023 r.
Data nagrania: 2023-05-30     352

  3